O nas

O Nas

W lutym 2015 r. Federacja Lubuskich Organizacji Pozarządowych została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym jako jedna z największych federacji zrzeszających organizacje pozarządowe w regionie lubuskim. W momencie rejestracji FLOP tworzyło ponad 20 organizacji. Na dzień dzisiejszy nasza federacja zrzesza 71 organizacji pozarządowych (fundacji i stowarzyszeń) z obszaru województwa lubuskiego.

logo FAM

Nasza organizacja posiada swoich przedstawicieli w Komitecie Monitorującym Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020 w województwie lubuskim (Pani Milena Sieradzka i Pan Sławomir Stańczak). W Komitecie zajmujemy się projektami z zakresu ochrony środowiska. Naszym celem jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego, rozwijanie współpracy organizacji pozarządowych i reprezentowanie ich interesów w kontaktach z administracją publiczną. W czerwcu 2016 r. zostaliśmy przyjęci do Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i na arenie ogólnopolskiej reprezentujemy interesy NGO’s z województwa lubuskiego. Zrzeszone we FLOP organizacje prowadzą bardzo różnorodne działania, począwszy od promocji i organizacji wolontariatu jak Fabryka Aktywności Młodych po działania artystyczne – Fundacja Przystań Art. Naszym założeniem była integracja i zgodna współpraca przedstawicieli III sektora zarówno z północnej jak i południowej części województwa, które do niedawna były postrzegane jako skonfliktowane. Specjaliści FLOP wywodzący się z różnorodnych środowisk od 2008 roku w ramach różnych organizacji aktywizują młodzież, dorosłych i osoby starsze, nie tylko w województwie lubuskim ale na obszarze całego kraju. We wrześniu 2015 r. jako Federacja Lubuskich Organizacji Pozarządowych przesłaliśmy do posłów Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka pismo, w którym wyrażaliśmy poparcie dla zmian w ustawie o stowarzyszeniach i zwracaliśmy uwagę na to jak ważne jest aby ustawa w niezmienionym kształcie przeszła przez wymienione komisje. Włączyliśmy się w ten sposób w szeroką koalicję dążącą do pozytywnych zmian w III sektorze.

Od 2015 r. jesteśmy członkami Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

OFOP certyfikatOd 2014 r. jesteśmy jednymi z założycieli Kuźni Gorzowskich Organizacji Pozarządowych, w której wspieramy młodych społeczników w zakładaniu organizacji i prowadzeniu działalności dzieląc się wiedzą, doświadczeniem i infrastrukturą.  Od marca 2015 r. FLOP prowadzi badania aktywności społecznej na północy województwa lubuskiego. Badaniem objęto 3 grupy społeczne: studentów, osoby aktywne zawodowo w przedziale wiekowym 30-50 lat oraz seniorów 60+