Nasze działania

  • W  2020r zrealizowaliśmy projekt Kuźnia aktywności seniorskiej w ramach Programu Aktywność Społeczna Osób Starszych, dofinansowany kwotą 199 700zł przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt realizowany był na obszarze woj. lubuskiego. Dotyczył integracji i wsparcia na wielu płaszczyznach 25 nieformalnych grup seniorskich z gmin wiejskich woj. lubuskiego.

W ramach projektu, wspólnie z grupami seniorskimi Federacja Lubuskich Organizacji Pozarządowych stworzyła zestaw narzędzi dla liderów organizacji seniorskich, które możecie znaleźć na stronie Akademia Lidera Podmiotów Seniorskich w zakładce „Materiały dla liderów”.

asos_logo

 

  • Od 2016 Pomagamy nieformalnym grupom sformalizować się, prowadzimy im bezpłatnie księgowość, wspieramy w usamodzielnianiu się, rozwijaniu aktywności i nabywaniu umiejętności pozyskiwania środków na swoją działalność. W tym samym roku z proponowanych przez nas poszczególnych usług skorzystało 25 formalnych i nieformalnych grup.

 

  • 17 lutego 2015 r. Krajowy Rejestr Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze zarejestrował Federację Lubuskich Organizacji Pozarządowych. Zrzeszający obecnie ponad 40 organizacji związek stowarzyszeń ma pokazać, że współpraca między Gorzowem Wielkopolskim a Zieloną Górą na niwie samorządowej jest możliwa. Powstanie Federacji zainicjowały – Fundacja Fabryka Aktywności Młodych z Gorzowa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Lubuska Grupa Eksploracyjna „Nadodrze”. Dzięki wieloletniej współpracy Prezesa FAM Jarosława Marciniaka i Prezesa Stowarzyszenia „Nadodrze” do związku dołączyło wiele innych fundacji i stowarzyszeń z obu stolic Lubuskiego.

 

  • Od marca 2015 r. FLOP prowadzi badania aktywności społecznej na północy województwa lubuskiego. Badaniem objęto 3 grupy społeczne: studentów, osoby aktywne zawodowo w przedziale wiekowym 30-50 lat oraz seniorów 60+

 

  • W Lipcu 2015 r. dostaliśmy świetną wiadomość: Nasza organizacja posiada swoich przedstawicieli w Komitecie Monitorującym Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020 w województwie lubuskim (Pani Milena Sieradzka i Pan Sławomir Stańczak). W Komitecie zajmujemy się projektami z zakresu ochrony środowiska.

11822757_1691086844453991_587311293903961250_n

  • W czerwcu 2015 r. zostaliśmy przyjęci do Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i na arenie ogólnopolskiej reprezentujemy interesy NGO’s z województwa lubuskiego.OFOP certyfikat2
  • We wrześniu 2015 r. jako Federacja Lubuskich Organizacji Pozarządowych przesłaliśmy do posłów Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka pismo, w którym wyrażaliśmy poparcie dla zmian w ustawie o stowarzyszeniach i zwracaliśmy uwagę na to jak ważne jest aby ustawa w niezmienionym kształcie przeszła przez wymienione komisje. Włączyliśmy się w ten sposób w szeroką koalicję dążącą do pozytywnych zmian w III sektorze.

  • We wrześniu 2015 r. informacje o naszych działaniach ukazały się w Newsletterze gorzowskich NGO’s. Numer można pobrać TUTAJ.
  • W grudniu 2015 r. organizacje zrzeszone we FLOP przesłały Prezydentowi Gorzowa Wielkopolskiego apel o zmianę karty oceny projektów na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień i sportu

12493430_1749509188611756_237944842307123182_o10658911_1749509185278423_3023997265559319201_o1933543_1749509168611758_4135914684707304954_o

12493430_1749509188611756_237944842307123182_o10658911_1749509185278423_3023997265559319201_o1933543_1749509168611758_4135914684707304954_o

 

  • W czerwcu 2016 r. wzięliśmy udział w konsultacjach projektu uchwały powołującej Gorzowską Radę Seniorów.