Nasze działania

 • W roku 2023- realizator projektu” Wspólnym głosem” w ramach rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+”, edycja 2023. Projekt polegający na  wsparciu seniorskich podmiotów formalnych i nieformalnych i wzmacnianiu głosu rad seniora w woj. lubuskim. Uzyskane dofinansowanie w wysokości 124 000zł;
  • W 2022 roku kompleksowo wsparliśmy 8 nieformalnych grup w zakresie formalizowania działalności oraz
   indywidualne doradzaliśmy tym grupom w zakresie pozyskiwania funduszy na swoją działalność – działalność
   społeczna.
  • Również w 2022 roku byliśmy Ambasadorem w projekcie NOWEFIO-lubuskie lokalnie, gdzie promowaliśmy konkurs mnigrantowy wśród lubuskich młodych NGO oraz grup nieformalnych, oferowaliśmy wsparcie informacyjne i doradcze.
  • W 2022 r. dwóch członków FLOP wygrało największą liczbą głosów w wyborach do Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego na lata 2021-2027 i reprezentować będzie woj. Lubuskie w obszarze FEDERACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH oraz ORGANIZACJE POZARZĄDOWE PROMUJĄCA INTEGRACJĘ SPOŁECZNO-GOSPODARCZĄ OBYWATELI PAŃSTW TRZECICH LUB SPOŁECZNOŚCI ZMARGINALIZOWANYCH
  • 2021 – realizowaliśmy projekt Koalicji Lubuskich Podmiotów Seniorskich w ramach P AKTYWNI +, dotyczący integracji i szeregu wspólnych działań liderów aktywności seniorskiej na poziomie 12 powiatów woj. lubuskiego oraz 2 stolic województwa: Gorzowa Wielkopolskiego oraz Zielonej Góry – będących miastami na prawach powiatu. Projekt został dofinansowany kwotą 245 520.00 zł.
  • W  2020r zrealizowaliśmy projekt Kuźnia aktywności seniorskiej w ramach Programu Aktywność Społeczna Osób Starszych, dofinansowany kwotą 199 700zł przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt realizowany był na obszarze woj. lubuskiego. Dotyczył integracji i wsparcia na wielu płaszczyznach 25 nieformalnych grup seniorskich z gmin wiejskich woj. lubuskiego.

  W ramach projektu, wspólnie z grupami seniorskimi Federacja Lubuskich Organizacji Pozarządowych stworzyła zestaw narzędzi dla liderów organizacji seniorskich, które możecie znaleźć na stronie Akademia Lidera Podmiotów Seniorskich w zakładce „Materiały dla liderów”.

  asos_logo

  • 2019- byliśmy partnerem Koalicji Młodych Aktywistów w realizacji projektu pt. ,, MŁODY OBYWATEL – WSPÓŁCZESNY BOHATER” polegającym na rozwijaniu edukacji i aktywności obywatelskiej oraz kompetencji społecznych u 180 uczniów z 15 szkół w 15 gminach wiejskich woj. lubuskiego. Budżet 149 700zł
  • 2018-2021- kompleksowo wspieraliśmy ponad 30 grup nieformalnych z obszaru woj. lubuskiego w zakresie
   formalizowania działalności. Praca społeczna specjalistów.
  • 2018- współrealizowaliśmy projekt w ramach P ASOS pt. „Zachodniopomorska integracja z pasją”,
   realizowanym na terenie woj. zachodniopomorskiego, polegającego na angażowaniu 200 seniorów w
   proces partycypacji. Budżet 189 300zł.
  • 2018- w ramach lubuskiego Tygodnia Seniora w 5 stolicach powiatów północnej części naszego woj. (Strzelce
   Kraj, Kostrzyn, Sulęcin, Międzyrzecz, Skwierzyna) organizowaliśmy przeglądy seniorskich zespołów śpiewaczych. Budżet przedsięwzięcia 33000,00zł.
  • 2017- realizowaliśmy warsztaty dotyczące nowych technologii dla 120 osób powyżej 60 roku życia na obszarach
   wiejskich powiatów: świebodziński, sulęciński, słubicki i gorzowski w woj. lubusukim. Budżet 76 000zł.
  • 2017 – byliśmy realizatorem proj. pt. „Obywatelscy działacze”; w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Integracji
   Lubuskiego Wolontariatu – dofinansowanego z MRPiPS ze środków FIO. Obszar realizacji: wszystkie
   powiaty woj. lubuskiego, liczba beneficjentów 160 osób. Wartość proj. 93580.00 zł.
  • Od 2016 Pomagamy nieformalnym grupom sformalizować się, prowadzimy im bezpłatnie księgowość, wspieramy w usamodzielnianiu się, rozwijaniu aktywności i nabywaniu umiejętności pozyskiwania środków na swoją działalność. W tym samym roku z proponowanych przez nas poszczególnych usług skorzystało 25 formalnych i nieformalnych grup.
  • 2016 – realizowaliśmy zadania w projekcie aktywizującym os. 60+ pt. „Pora na aktywnego seniora”; dofinansowanego z MRPiPS ze środków ASOS, realizator projektu Fundacja Mamy coś do zrobienia.
   Obszar realizacji : powiat gorzowski, liczba beneficjentów- 120. Wartość proj. 98000,00 zł.
  • 2015 – realizowaliśmy zajęcia edukacyjne w projekcie „Rozrusznik, czyli od edukacji do integracji”, realizowanym przez Fundację Rozwoju Wolontariatu Młodzieżowego, dofinansowanego z MPiPS ze środków ASOS Obszar działania: powiat sulęciński, liczba beneficjentów-80. Budżet 82320,00 zł.
  • 2015- przeprowadziliśmy 780 godz. warsztatów w projekcie pt. „Kontrolujemy-zyskujemy”; w ramach P FIO Obszar działania: powiat wschowski, żagański, zielonogórski, nowosolski i krośnieński, liczba beneficjentów- 80 osób. Budżet 54600,00zł.
  • 17 lutego 2015 r. Krajowy Rejestr Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze zarejestrował Federację Lubuskich Organizacji Pozarządowych. Zrzeszający obecnie ponad 40 organizacji związek stowarzyszeń ma pokazać, że współpraca między Gorzowem Wielkopolskim a Zieloną Górą na niwie samorządowej jest możliwa. Powstanie Federacji zainicjowały – Fundacja Fabryka Aktywności Młodych z Gorzowa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Lubuska Grupa Eksploracyjna „Nadodrze”. Dzięki wieloletniej współpracy Prezesa FAM Jarosława Marciniaka i Prezesa Stowarzyszenia „Nadodrze” do związku dołączyło wiele innych fundacji i stowarzyszeń z obu stolic Lubuskiego.
  • Od marca 2015 r. FLOP prowadzi badania aktywności społecznej na północy województwa lubuskiego. Badaniem objęto 3 grupy społeczne: studentów, osoby aktywne zawodowo w przedziale wiekowym 30-50 lat oraz seniorów 60+
  • W Lipcu 2015 r. dostaliśmy świetną wiadomość: Nasza organizacja posiada swoich przedstawicieli w Komitecie Monitorującym Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020 w województwie lubuskim (Pani Milena Sieradzka i Pan Sławomir Stańczak). W Komitecie zajmujemy się projektami z zakresu ochrony środowiska.
  11822757_1691086844453991_587311293903961250_n
  • W czerwcu 2015 r. zostaliśmy przyjęci do Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i na arenie ogólnopolskiej reprezentujemy interesy NGO’s z województwa lubuskiego.OFOP certyfikat2
  • We wrześniu 2015 r. jako Federacja Lubuskich Organizacji Pozarządowych przesłaliśmy do posłów Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka pismo, w którym wyrażaliśmy poparcie dla zmian w ustawie o stowarzyszeniach i zwracaliśmy uwagę na to jak ważne jest aby ustawa w niezmienionym kształcie przeszła przez wymienione komisje. Włączyliśmy się w ten sposób w szeroką koalicję dążącą do pozytywnych zmian w III sektorze.

  • We wrześniu 2015 r. informacje o naszych działaniach ukazały się w Newsletterze gorzowskich NGO’s. Numer można pobrać TUTAJ.
  • W grudniu 2015 r. organizacje zrzeszone we FLOP przesłały Prezydentowi Gorzowa Wielkopolskiego apel o zmianę karty oceny projektów na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień i sportu
  12493430_1749509188611756_237944842307123182_o
  10658911_1749509185278423_3023997265559319201_o
  1933543_1749509168611758_4135914684707304954_o

  12493430_1749509188611756_237944842307123182_o
  10658911_1749509185278423_3023997265559319201_o
  1933543_1749509168611758_4135914684707304954_o

  • W czerwcu 2016 r. wzięliśmy udział w konsultacjach projektu uchwały powołującej Gorzowską Radę Seniorów.